BOOKING: matwe@spfm.eu


Okultná estetika zvuku tu smeruje (okrem uhrančivo pohlcujúcej žánrovosti) k reflexii osobného vzťahu k miestu ako k meniacemu sa ekosystému aj mýtickému dejisku lokálnych dejín a pozadiu spomienok, ktoré je ohrozené zánikom. Pixel tak pôsobí ako technoetnografka, snažiaca sa modernými zvukovými prostriedkami zachytiť a dokumentovať mentálny obraz krajiny, ktorý v konečnom dôsledku zachytáva aj jej rozmer fyzický. Ancestral Archeology je na jednej strane komplexnou výpravou, a zároveň veľmi vydarenou, pohlcujúcou štúdiovkou.

CDM>

Ancestral Archaeology is more than the title of Nina Pixel’s new double-album. It’s an urgent practice at a moment of crisis for Slovakia and the world, taking a critical and scientific approach to folklore’s legacy, rather than a fetishistic one.

FULLMOON

Doslova kultovní záležitost.


<<THE BEST REVIEWS COME FROM >>YOU